vendor/nen/kennisbank-platform/src/Nen/Controller/SubscriptionController.php line 58

Open in your IDE?
 1. <?php
 2. namespace Nen\Bundle\KennisbankPlatformBundle\Controller;
 3. use Sensio\Bundle\FrameworkExtraBundle\Configuration\Entity;
 4. use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;
 5. use Symfony\Component\HttpFoundation\Request;
 6. use Symfony\Component\PasswordHasher\Hasher\UserPasswordHasherInterface;
 7. use Symfony\Component\Routing\Annotation\Route;
 8. use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\AbstractController;
 9. use Doctrine\DBAL\Driver\Connection;
 10. use Nen\Bundle\KennisbankPlatformBundle\Entity\BoltPage;
 11. use Nen\Bundle\KennisbankPlatformBundle\Repository\BoltSubscriptionRepository;
 12. use Nen\Bundle\KennisbankPlatformBundle\Repository\UserRepository;
 13. use Nen\Bundle\KennisbankPlatformBundle\Repository\CompanyRepository;
 14. use Nen\Bundle\KennisbankPlatformBundle\Entity\BoltSubscription;
 15. use Symfony\Component\DependencyInjection\ParameterBag\ParameterBagInterface;
 16. use Nen\Bundle\KennisbankPlatformBundle\Form\RegistrationType;
 17. use Nen\Bundle\KennisbankPlatformBundle\Form\UpgradeLicenseType;
 18. use Nen\Bundle\KennisbankPlatformBundle\Form\UserPasswordType;
 19. use App\Entity\User;
 20. use Nen\Bundle\KennisbankPlatformBundle\Model\RegistrationModel;
 21. use Nen\Bundle\KennisbankPlatformBundle\Model\UpgradeLicenseModel;
 22. use Symfony\Component\Security\Core\Encoder\UserPasswordEncoderInterface;
 23. use Nen\Bundle\KennisbankPlatformBundle\Support\CodeGeneratorInterface;
 24. use Nen\Bundle\KennisbankPlatformBundle\Exceptions\InvalidTokenException;
 25. use App\Entity\Company;
 26. use Nen\Bundle\KennisbankPlatformBundle\Handler\SubscriptionHandler;
 27. use Nen\Bundle\KennisbankPlatformBundle\Handler\UserActivationHandler;
 28. use Symfony\Component\HttpFoundation\Session\Session;
 29. use Illuminate\Support\Collection;
 30. use Symfony\Component\EventDispatcher\EventDispatcherInterface;
 31. use Symfony\Component\Security\Core\Authentication\Token\UsernamePasswordToken;
 32. use Symfony\Component\Security\Http\Event\InteractiveLoginEvent;
 33. use function Symfony\Component\Translation\t;
 34. class SubscriptionController extends AbstractController
 35. {
 36.     private $params;
 37.     private $codeGenerator;
 38.     public function __construct(ParameterBagInterface $paramsCodeGeneratorInterface $codeGenerator)
 39.     {
 40.         $this->params $params;
 41.         $this->codeGenerator $codeGenerator;
 42.     }
 43.     /**
 44.      * @Route("/abonnementen", name="subscription_index")
 45.      *
 46.      * @Entity("page", expr="repository.findOneByGeneralSectionAndSlug('abonnementen')")
 47.      *
 48.      * @param BoltPage                   $page
 49.      * @param BoltSubscriptionRepository $subscriptionRepository
 50.      * @return Response
 51.      */
 52.     public function index(BoltPage $pageBoltSubscriptionRepository $subscriptionRepository)
 53.     {
 54.         if ($this->getUser()) {
 55.            return $this->redirectToRoute('gebruikers_omzetten');
 56.         }
 57.         $licensesConfig $this->params->get('licenses');
 58.         $licenses $subscriptionRepository->findBy([], ['sorting' => 'ASC']);
 59.         return $this->render('@KennisbankPlatform/pages/abonnementen.html.twig', [
 60.             'page' => $page,
 61.             'licenses' => $licenses
 62.         ]);
 63.     }
 64.     /**
 65.      * @Route("/abonnementen/{slug}", name="abonnementen_detail")
 66.      *
 67.      */
 68.     public function abonnementenDetail(
 69.         Request $request,
 70.         BoltSubscription $subscription,
 71.         SubscriptionHandler $subscriptionHandler,
 72.         UserRepository $userRepository,
 73.         EventDispatcherInterface $eventDispatcher
 74.     ) {
 75.         $isUpgrade = (bool) $request->query->get('upgrade'false);
 76.         if ($isUpgrade) {
 77.             if (! $user $this->getUser()) {
 78.                 $session $request->getSession();
 79.                 if ($id $session->get('expired')) {
 80.                     $user $userRepository->find($id);
 81.                 }
 82.                 if (! $user) {
 83.                     $this->addFlash('error't('Log in om uw abonnement om te zetten.'));
 84.                     return $this->redirectToRoute('home');
 85.                 }
 86.             }
 87.             $company $user->getCompany();
 88.             $model = new UpgradeLicenseModel();
 89.             $type UpgradeLicenseType::class;
 90.         } else {
 91.             $user = new User();
 92.             $company = new Company();
 93.             $model = new RegistrationModel();
 94.             $type RegistrationType::class;
 95.         }
 96.         $company->setLicenseAmount($request->query->get('userAmount'1));
 97.         $user->setCompany($company);
 98.         $options = [
 99.             'license' => $subscription
 100.         ];
 101.         $model->setUser($user);
 102.         if ($request->query->has('jwt')) {
 103.             $model->setJwt($request->query->get('jwt'));
 104.         }
 105.         if ($isUpgrade) {
 106.             $options['method'] = 'PATCH';
 107.         }
 108.         $form $this->createForm($type$model$options);
 109.         $form->handleRequest($request);
 110.         if ($form->isSubmitted() && $form->isValid()) {
 111.             if ($form->has('hash')) {
 112.                 $hash $form->get('hash')->getData();
 113.             } else {
 114.                 $hash null;
 115.             }
 116.             $subscriptionHandler->handle($user$subscription$hash$isUpgrade$model->getJwt());
 117.             if ($isUpgrade) {
 118.                 $this->addFlash('success't('Uw abonnement is succesvol omgezet.'));
 119. //                $token = new UsernamePasswordToken($user, $user->getPassword(), "public", $user->getRoles());
 120. //                // For older versions of Symfony, use security.context here
 121. //                $this->get("security.token_storage")->setToken($token);
 122. //                // Fire the login event
 123. //                // Logging the user in above the way we do it doesn't do this automatically
 124. //                $event = new InteractiveLoginEvent($request, $token);
 125. //                $eventDispatcher->dispatch("security.interactive_login", $event);
 126.                 return $this->redirectToRoute('mijnomgeving_account_index');
 127.             }
 128.             $this->addFlash('success't('U ontvangt een e-mail om uw gebruiker te activeren via %username%.', ['%username%' => $user->getUsername()]));
 129.             return $this->redirectToRoute('home');
 130.         }
 131.         return $this->render('@KennisbankPlatform/pages/abonnement.html.twig', [
 132.             // 'page' => $page,
 133.             'license' => $subscription,
 134.             'form' => $form->createView(),
 135.             'is_upgrade' => $isUpgrade
 136.         ]);
 137.     }
 138.     /**
 139.      * @Route("/activeren", name="activate")
 140.      */
 141.     public function activate(Request $requestUserRepository $userRepositoryUserPasswordHasherInterface $passwordHasherUserActivationHandler $userActivationHandler)
 142.     {
 143.         $token $request->query->get('token');
 144.         try {
 145.             $user $userRepository->validateToken($this->codeGenerator$token);
 146.         } catch (InvalidTokenException $e) {
 147.             return $this->render('@KennisbankPlatform/subscriptions/activate.html.twig', [
 148.             'error' => true,
 149.             'message' => 'Ongeldige token.'
 150.             ]);
 151.         }
 152.         if (!empty($user->getPasswordAt()) && empty($user->getActivationAt())) {
 153.             $userActivationHandler->handle($user);
 154.             $this->addFlash('success't('Uw abonnement is nu actief. Log rechtsboven in om gebruik te maken van uw abonnement.'));
 155.             return $this->redirectToRoute('home');
 156.         }
 157.         if (!empty($user->getActivationAt())) {
 158.             $this->addFlash('error't('Uw account is al geactiveerd. Bent u uw wachtwoord vergeten? Vraag dan opnieuw uw wachtwoord aan.'));
 159.             return $this->redirectToRoute('home');
 160.         }
 161.         $form $this->createForm(UserPasswordType::class, $user);
 162.         $form->handleRequest($request);
 163.         if ($form->isSubmitted() && $form->isValid()) {
 164.             $userActivationHandler->handle($user$form);
 165.             // encode the plain password
 166.             $user->setPassword(
 167.                 $passwordHasher->hashPassword(
 168.                     $user,
 169.                     $form->get('hash')->getData()
 170.                 )
 171.             );
 172.             $user->setActivationAt(new \DateTime("now"));
 173.             $entityManager $this->getDoctrine()->getManager();
 174.             $entityManager->persist($user);
 175.             $entityManager->flush();
 176.             $this->addFlash('success't('Uw abonnement is nu actief. Log rechtsboven in om gebruik te maken van uw abonnement.'));
 177.             return $this->redirectToRoute('home');
 178.         }
 179.         return $this->render('@KennisbankPlatform/subscriptions/activate.html.twig', [
 180.             'error' => false,
 181.             'passwordForm' => $form->createView()
 182.         ]);
 183.     }
 184.     /**
 185.      * @Route("/omzetten", name="gebruikers_omzetten")
 186.      */
 187.     public function omzetten(Request $requestUserRepository $userRepositoryBoltSubscriptionRepository $subscriptionRepository)
 188.     {
 189.         if ($request->getSession()->has('expired')) {
 190.             /** @var User $user */
 191.             $user $userRepository->find((int)$request->getSession()->get('expired'));
 192.         } else {
 193.             /** @var User $user */
 194.             $user $this->getUser();
 195.         }
 196.         $subscription $subscriptionRepository->findOneBy(['slug' => $user->getCompany()->getLicenseType()]);
 197.         // When a subscription was not found, fallback on the previous method
 198.         // of deciding is a subscription can be upgraded.
 199.         if (empty($subscription)) {
 200.             if ($user && !$user->getCompany()->canUpgradeLicense()) {
 201.                 $this->addFlash('error't('U kunt dit abonnement niet omzetten.'));
 202.                 return $this->redirectToRoute('home');
 203.             }
 204.         }
 205.         $convertSubscription $subscription->getConvertSubscription();
 206.         if (empty($convertSubscription)) {
 207.             $this->addFlash('error't('U kunt dit abonnement niet omzetten.'));
 208.             return $this->redirectToRoute('home');
 209.         }
 210.         $licenses $subscriptionRepository->findBy([
 211.             'slug' => $convertSubscription
 212.         ], ['sorting' => 'ASC']);
 213.         $licenses Collection::make($licenses)->keyBy(function ($o) {
 214.                 return $o->getSlug();
 215.             })->toArray();
 216.         unset($licenses['trial']);
 217.         return $this->render('@KennisbankPlatform/subscriptions/omzetten.twig', [
 218.             'record' => $user,
 219.             'licenses' => $licenses
 220.         ]);
 221.     }
 222. }