Vraag en antwoord

Analyseren
Kan ik de resultaten groeperen of filteren?

Ja, u kunt de resultaten analyseren op functieniveau (management of uitvoerend), vestiging en afdeling. De gegeven antwoorden zijn anoniem.

  Waar kan ik de resultaten downloaden/exporteren?

  Op de pagina van uw vragenlijst kunt u 2 type bestanden downloaden;

  • een PDF: deze bevat de resultatentabel die gebruikt kan worden voor het Online dossier
  • een Excel bestand: een overzicht van alle gegeven antwoorden (geanonimiseerd) voor het bekijken van de door respondenten gegeven toelichtingen 

  Loading…
  Loading the web debug toolbar…
  Attempt #